LANDSKRONA

Written by Super User
Category: Members Created: Tuesday, 08 March 2016 15:54

Med tanke på Landskronas utökade 1:1-satsning på  gymnasiet så vill vi att utvecklingen främjas med en variation av pedagogiska idéer. En sådan idé är det omvända klassrummet som kan öka tillgängligheten, ge eleverna en bättre förförståelse samt positivt bidra till en formativa bedömning. Genom att kombinera en teknisk satsning med en modernisering av pedagogiken så kan vi möta eleverna utan hänsyn till tid och rum. Med en modell framtagen på vetenskaplig grund så kan vi stärka det gemensamma lärandet och öka elevers inflytande på undervisningen.

Christian Olsson
Projektchef Utbildningsförvaltningen