ÅDALSSKOLAN KRAMFORS

Written by Super User
Category: Members Created: Tuesday, 08 March 2016 15:54

Ådalsskolan har valt att delta i projektet av flera viktiga skäl. Ådalsskolan valde tidigt att digitalisera skolan med hjälp av IT-satsning (1:1 och gamification) samtidigt som lärarprofessionen varit drivkraften för den utveckling som skett. I samband med den digitala utvecklingen har vi också haft en medveten satsning på den kompetensutveckling som eleverna är i behov av för att kunna vara anställningsbara på framtidens arbetsmarknad. Genom utvecklingen från en kunskapsskola till kompetensskola, är det för oss självklart att delta i utvecklingsprojekt som inkluderar matematik, digitala hjälpmedel och kollegial utveckling. Och allt detta med förankring i forskning och beprövad erfarenhet.

Peyman Vahedi
Rektor Ådalsskolan