YBC I NACKA

Written by Super User
Category: Members Created: Tuesday, 08 March 2016 15:55

Vi på YBC lockades av att få möjlighet att utveckla metoder och verktyg för ett aktivt lärande i Vinnovas projekt om ”Digitalisering för framtidens skola – Innovativa Testmiljöer”, samt det kollegiala utbytet som projektet ger.

Elevernas tillgång till datorer är en enorm resurs om den används på rätt sätt. På YBC jobbar vi 1:1 och det omvända klassrummet är ett steg mot att göra undervisningen mer tillgänglig för eleverna och möta dem på deras olika kunskapsnivåer, att som lärare kunna interagera med eleverna utanför klassrummet, bjuda in eleverna att påverka innehållet på lektionerna samt att frigöra lektionstid till mer tidskrävande problemlösningsuppgifter och gruppövningar.

Att variera de didaktiska metoderna och pröva nya vägar är en central del av den pedagogiska utvecklingsprocessen, och vi är glada över att arbeta med detta i samarbete med de övriga medlemmarna.