BJÖRKNÄSSKOLAN NACKA

Written by Super User
Category: Members Created: Tuesday, 08 March 2016 15:55

Björknässkolan ligger i Nacka kommun och redan 2008 började den stora utrullningen av elevdatorer, tre år senare var skolan en fullt utbyggd 1:1-skola från årskurs 1-9. Under resans gång har skolan och chanserna till ett aktivt lärande utvecklats enormt. Vi fortsätter att stimulera till fortsatt utveckling samt att ta tillvara hittills vunna erfarenheter, både ur ett pedagogiskt men också ur ett administrativt perspektiv.

IT kommer fortsätta att vara en jämställdhets- och jämlikhetsfråga där skolans uppdrag är "att ge åt dem som inte har". Det är skolans uppgift att ge varje elev möjlighet att lära sig informations-, kommunikations- och mediehantering.