SCALABLE LEARNING

SCALABLE LEARNING

Scalable Learning

Scalable Learning är ett webbaserat undervisningsverktyg som är utvecklat av Swedish Institute for Computer Science (SICS), Uppsala Universitet och Novalari. Verktyget är utvecklat för att stödja undervisning enligt flipped classroom-modellen.

Dokumentation och introduktionsmaterial

På Scalable Learnings startsida, under rubriken Getting Started finns introduktionsfilmer för lärare respektive elever. Hos Scalable Learning finns även mera detaljerat material, inklusive dessa filmer, som beskriver hur man kommera igång att arbeta med systemet, riktat till såväl lärare (länk) som elever (länk).

Dessutom finns i Läraktivs filmarkiv (länk) under rubriken Aktivt lärande och flippat klassrum med Scalable Learning ett antal filmer där några av Läraktivs medlemmar beskriver hur de arbetar med Scalable Learning.