COURSE!

COURSE!

Course!

Spelifierat lärande

Course! är ett frågespel där lärare och elever skapar frågorna. Course! ger eleverna möjlighet att studera oberoende av plats eller typ av enhet, som dator eller mobil. Ådalsskolan i Kramfors har utvecklat appen som man använder i undervisningen i flera olika ämnen.

Course! skapades av Ådalsskolan i Kramfors i syfte att användas i undervisning för att ge eleverna möjlighet till roligare inlärning. Ingen vinstdrivande part äger datat och lärarna bestämmer innehållet.

Tanken är att användarnas intresse för att öva ska öka när själva övningen genomförs på ett mer lustfyllt sätt. Detta innebär att lärarens tid med eleverna kan användas på ett mer effektivt sätt, samt att verktyget kompletterar redan beprövade undervisningsmetoder.

Vill du läsa mer om Course hittar du information i detta blogginlägg: länk

Här kan du se en introduktionsfilm till Course!: 

Själva spelet hittar du på http://course.laragenomspel.se

Lägg in egna frågor i appen

Du kan lägga in frågor anpassade till din egen undervisning i appen. Om ni väljer att koppla er skola till Course! kommer ni få utse administratörer som kan lägga till era egna frågor.

Här hittar du en instruktionsvideo som visar hur du lägger in egna frågor: länk