PhET

PhET

PhET

"PhET Interactive Simulations" eller "The Interactive Simulation project at the University of Colorado Boulder", är ett icke vinstdrivande projekt som utvecklar simuleringar med inriktning mot vetenskap och matematik. Ursprungligen stod akronymen "PhET" för "Physics Education Technology", men efter hand har projektet kommmit att täcka ytterligare dicipliner.

Simuleringarna bygger på forskningsresultat inom effektiv undervisning och är utvecklade för att kunna användas som demonstratorer, laborationer eller hemuppgifter. En simulering består av en spel-liknande miljö där eleven kan lära genom att utforska de ingående elementen och deras samband. Simuleringarna är implementerade i antingen Java, Flash eller HTML5. De kan köras online eller laddas ned och köras lokalt på den egna datorn.

I Läraktivs videoarkiv finns exempel och presentationer av några PhET-simuleringar. Se denna länk.


Externa länkar:

https://phet.colorado.edu/
https://en.wikipedia.org/wiki/PhET_Interactive_Simulations